предвиждам

предвиждам
гл. - досещам се, отгатвам, предчувствувам, предусещам, предвкусвам, предугаждам, предричам, пророкувам, предсказвам, предвещавам, гадая, съобразявам, кроя, предначертавам
гл. - възнамерявам, имам намерение, планирам, имам предвид
гл. - предполагам
гл. - очаквам
гл. - предзнаменувам, загатвам
гл. - проектирам, замислям
гл. - уговарям, договарям, поставям като условие, определям, уреждам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • възнамерявам — гл. имам намерение, глася, мисля, замислям, намислям, тъкмя, обмислям, имам ищах, натъкмявам, кроя, нагласявам, чертая, проектирам, планирам, смятам, предначертавам, целя, слагам си за цел, поставям си за цел гл. предвиждам, имам предвид …   Български синонимен речник

  • гадая — гл. врачувам, вещая, предвещавам, пророкувам гл. отгатвам, догаждам, предсказвам, предричам, предвиждам, предугаждам, предусещам, правя догадки, правя предположения, предполагам, тълкувам гл. налучквам, досещам се гл. разгадавам, обяснявам …   Български синонимен речник

  • догаждам се — гл. досещам се, схващам, разбирам, долавям, подразбирам, подсещам се, прозирам, предвиждам, съобразявам, довеждам се, идва ми на ума, сещам се …   Български синонимен речник

  • договарям — гл. уговарям, поставям като условие, предвиждам, определям, уреждам …   Български синонимен речник

  • душа — същ. психика, душевност, вътрешен мир същ. сърце, чувство, дух, темперамент, вдъхновение, живот същ. ум, съзнание, разум, мисъл същ. вдъхновител, организатор, ръководител, център същ. естество, същност, природа, натура, характер, нрав същ …   Български синонимен речник

  • загатвам — гл. подмятам, намеквам, подхвърлям, правя намек, правя алюзия, споменавам, продумвам, засягам, упоменавам, отбелязвам, навеждам на мисъл, позагатвам, внушавам, подсещам, правя си устата гл. въвеждам, подготвям, служа като увод към гл. инсинуирам …   Български синонимен речник

  • замислям — гл. проектирам, подготвям, кроя, скроявам, кроя план, намислям, измислям, обмислям, тъкмя, натъкмявам, начертавам, нагласявам гл. кроя нещо лошо, сплетнича, интригантствувам гл. готвя гл. планирам гл. предвиждам, имам намерение гл …   Български синонимен речник

  • запланирам — гл. планирам, проектирам, разработвам, подготвям, намислям, замислям, предвиждам …   Български синонимен речник

  • имам намерение — словосъч. възнамерявам, глася, мисля, замислям, намислям, тъкмя, обмислям, имам ищах, натъкмявам, кроя, нагласявам, чертая, проектирам, планирам, смятам, предначертавам, целя, слагам си за цел, поставям си за цел словосъч. предвиждам, имам… …   Български синонимен речник

  • имам предвид — словосъч. възнамерявам, имам намерение, планирам, предвиждам словосъч. искам да кажа, имам за цел, подразбирам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”